Kontaktirajte nas
 
Pastor:

Mišo Havran 

 

telefon: 00385 52 351 871

fax: 00385 52 223 486

gsm: 00385 91 377 7763

Email: info@adventisti-pula.hr

 

 

 

 

 

Pošalji poruku: 

Napomena: Vaši osobni podaci koje nam dostavite koristit će se isključivo za kontakt s vama osobno, te u druge svrhe, bez vašeg pristanska, neće biti korišteni.

Posjetite nas
Adresa crkve:
STUBE JURINE I FRANINE 3
52100 Pula, Hrvatska

 

© K r š ć a n s k a   a d v e n t i s t i č k a    c r k v a   u   R e p u b l i c i   H r v a t s k o j

P U L A