&

D U H O V N O S T

S A V J E T O V A N J E

S obzirom da je čovjek tjelesno, intelektualno, emocionalno i duhovno biće, a svaki ovaj element prožima naš život stvarajući nedjeljivu cjelinu, smatramo da je duhovnost nešto o čemu trebamo učestalo razgovarati.

 

Duhovnost, ako se njeguje, stvara uravnoteženu osobu, spremnu odgovoriti svim životnim izazovima i očekivanjima.

 

Ukoliko Vam je potreban razgovor ili savjetovanje, kontaktirajte nas. Dobrodošli!